Wydawnictwo

Wydawnictwo SINDRUK-DIMK jest owocem współpracy Zakładu Poligraficznego SINDRUK i Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej
w Opolu.

W jego ofercie znajdują się monografie naukowe, prace popularnonaukowe i dydaktyczne, publikacje duszpasterskie, tomiki poezji, literatura dziecięca, edycje nutowe, prace zbiorowe, czasopisma, foldery i wydawnictwa okazjonalne, a także płyty CD.

Zakres działalności Wydawnictwa SINDRUK-DIMK obejmuje:

 • publikowanie i rozpowszechnianie dorobku naukowo-badawczego pracowników Pracowni Badań Naukowych DIMK;
 • prowadzenie naukowych i naukowo-artystycznych serii wydawniczych;
 • wydawanie pozycji edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych;
 • dokumentacja fonograficzna zabytkowego instrumentarium organowego Śląska Opolskiego;
 • utrwalanie dorobku polskiej kultury muzycznej w postaci publikacji książkowych
  i płytowych ze szczególnym uwzględnieniem jej śląskiego kontekstu;
 • wspieranie rozwoju polskiej literatury dziecięcej poprzez ogłaszanie ogólnopolskich konkursów literackich oraz promowanie zwycięskich pozycji;
 • utrwalanie dorobku kompozytorskiego w postaci edycji nutowych;
 • nawiązywanie współpracy na polu międzynarodowym w zakresie prowadzonych badań naukowo-artystycznych;
 • promowanie publikacji Wydawnictwa poprzez udział w ogólnopolskich targach książki, aktywność w mediach tradycyjnych i społecznościowych, organizowanie konferencji naukowych, a także bieżące publikowanie nowości wydawniczych.

Wśród proponowanych publikacji na szczególną uwagę zasługują serie wydawnicze:

 • Opolienses Musica Ecclesiastica (studium naukowe w zakresie szeroko pojętej kościelnej kultury muzycznej)
 • Organy Śląska Opolskiego (studium artystyczno-naukowe w zakresie instrumentarium i muzyki organowej)
 • Musica Silesiae (studium artystyczno-naukowe w zakresie śląskiego dorobku kompozytorskiego),

a także:

 • Międzynarodowe Czasopismo Folia Organologica (pierwszy w Polsce recenzowany rocznik naukowy, skupiający się wokół tematyki organów i muzyki organowej).

Poza seriami wydano również szereg unikatowych opowiadań edukacyjnych dla dzieci, pozycji duszpasterskich oraz tomików poezji i płyt CD.

Wydawnictwa uhonorowane zostały także nominacjami i nagrodami, m.in.: Wyróżnieniem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2018 za płytę Solum Car*l*men – na organach gra Jaroslav Tůma – Pokój, ewangelicki kościół Księżnej Zofii oraz Wyróżnieniem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2019 za książkę O organach z dziećmi i dla dzieci autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka.

Wydawnictwa uhonorowane zostały także nominacjami i nagrodami, m.in.: Wyróżnieniem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2018 za płytę Solum Car*l*men – na organach gra Jaroslav Tůma – Pokój, ewangelicki kościół Księżnej Zofii oraz Wyróżnieniem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2019 za książkę O organach z dziećmi i dla dzieci autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka.

Organem opiniodawczym w zakresie działalności Wydawnictwa jest Rada Wydawnicza, w skład której wchodzą:

ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO – przewodniczący (kwestie merytoryczne);

Eugeniusz Kowalcze – przewodniczący (kwestie drukarsko-techniczne);

Pracownicy Zakładu Badań Naukowych DIMK

Pracownicy Katedry Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego – głos doradczo-opiniujący

Ewelina Szendzielorz – sekretarz

Wydawnictwo SINDRUK-DIMK na liście ministerialnej!

17 grudnia 2019 – taką datę nosi dokument Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zatytułowany: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, gdzie w wykazie wydawnictw tzw. poziomu I (80 punktów), po numerem 52900 figuruje wydawnictwo: SINDRUK-DIMK, stojąc obok największych wydawców naukowych w Polsce. To ogromny sukces naszego muzyczno-muzykologicznego środowiska. Zakład Poligraficzny SINDRUK i Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, swoją konsekwentną współpracą i wizją kreowania wydawnictw książkowych, płytowych, bajek dla dzieci, pozycji nutowych, duszpasterskich i innych, uzyskały potwierdzenie jakości wydawniczej i naukowej w Polsce.

Wydana u nas książka z obszaru nauk humanistycznych otrzyma 100 punktów (80 punktów + bonifikata za humanistykę 20 punktów) w parametryzacji publikacji.